top of page

מישהי לחשוב איתה ...

227387568_3129351970611969_8194905833928865697_n.jpg

מזמינה אותך ליצור קשר

לפגישה ראשונית והכרות!

ליצור לעצמך "אי ירוק" מרחב לעצירה, חשיבה, התבוננות, בחינת חלופות...

ואז בניית תוכנית פעולה והטמעתה.

ליווי שינוי ארגוני

מישהי לחשוב איתה.

מרחב פתוח ובטוח לאבחן את הארגון מכמה זוויות ראייה.

ואז לבנות תוכנית פעולה.

אם יש דבר אחד שקבוע בעולמנו – הרי שזה השינוי וחוסר הוודאות, ובעבודת הייעוץ הארגוני שלי, אני מלווה מנהלים בארגונים כך שהם יוכלו לייצר תובנות, בהירות וכיווני פעולה שנכונים להם, בתוך ה"רעש" והכאוס שמסביב.  קצב השינויים עימם מתמודדים מנהלים נמצא בעלייה מתמדת, וארגונים נדרשים להתאים את עצמם לסביבה עסקית משתנה באופן תדיר, לגלות גמישות אל מול דרישות (לעתים צולבות) מבית ומחוץ ולהפגין גמישות ברמה על מנת להבטיח הצלחה מתמשכת.

 

אין ארגון שדומה למשנהו, ואין מנהל שדומה לרעהו - ייעוץ ארגוני הוא מהלך שמותאם באופן ייחודי לכל מנהל ומנהל ולכל ארגון וארגון, ובמסגרתו נבחנים תהליכים ארגוניים בהקשרים נרחבים חיצוניים ופנימיים על מנת לוודא כי הם משרתים את הארגון, ובהטמעת תהליכי שינוי הנדרשים בארגון על מנת להביא אותו לפעילות אופטימלית.

תחילת עבודת ייעוץ ארגוני בבחינה של אפקטיביות התהליכים הארגוניים:

  • מהי האסטרטגיה ארוכת הטווח של הארגון?

  • האם המבנה הארגוני של הארגון מותאם לאסטרטגיה הארגונית ולאתגרים איתם הוא מתמודד?

  • האם התרבות הארגונית והערכים בארגון תומכים בהשגת מטרות הארגון?

  • האם התהליכים הפנים ארגוניים נגזרים מ.. ותומכים ב.. אסטרטגיה הארגונית?

  • לאילו מיומנויות ניהוליות נדרשים המנהלים, וכיצד ניתן לשדרג אותן?

  • האם קיימים קונפליקטים גלויים או סמויים, שמקשים על הפעילות?

בתום תהליך האבחון אנחנו משרטטים דרכי פעולה המותאמות באופן ייחודי לצרכי הארגון, האסטרטגיה ארוכת הטווח וה DNA האירגוני. לכל ארגון נבנה מודל העבודה הייחודי, המותאם לצרכיו. ייעוץ ארגוני הוא "תפירה עילית" ולא ייצור המוני – וזה כל היופי.

bottom of page